BỘ Y TẾ CẢNH BÁO Chi tiết tin tức

BỘ Y TẾ CẢNH BÁO

13/Sep/2023
BỘ Y TẾ CẢNH BÁO

 

BỘ Y TẾ CẢNH BÁO

Ở Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010, và dự kiến vượt qua 190.000 ca vào 2020. Hơn 300 người Việt chết mỗi ngày vì ung thư dạ dày.